Het slopen van een bouwwerk is een vak apart. Daar is een goede voorbereiding en een professioneel plan van aanpak voor nodig. Sloopwerken kun je daarom het beste laten uitvoeren door een erkend sloopbedrijf. Zo ben je ervan verzekerd dat het slopen op een deskundige en veilige manier gebeurt. Schade door brokstukken en puin wordt voorkomen en de sloopmaterialen worden op de juiste wijze afgevoerd. Ook wordt er rekening gehouden met eventueel gevaarlijke stoffen als asbest, die in het gebouw aanwezig kunnen zijn.

Veilig en verantwoord

Een erkend sloopbedrijf, zoals Revoort, kan ieder pand op een verantwoorde en veilige manier demonteren. De ervaren professionals zullen allereerst een inspectie uitvoeren om te bepalen wat de beste aanpak is. Ook wordt bekeken of er schadelijke of gevaarlijke bouwmaterialen in het pand aanwezig zijn. Die kunnen dan volgens de veiligheidsregels worden verwijderd en afgevoerd. Bij de sloop wordt gewerkt met professionele machines. Wil jij een pand laten slopen en een opgeruimd en schoon perceel overhouden? Schakel dan Revoort in voor al je sloopwerken.

Sloopwerken en duurzaamheid

Bij alle sloopwerken komt afval vrij. Revoort gaat daar op een verantwoorde en milieubewuste manier mee om. Het afval wordt op de slooplocatie zelf al gescheiden, zodat het daarna gerecycled kan worden. Zo wordt afval omgezet in schone materialen, die hergebruikt kunnen worden. Daarnaast maakt Revoort de grond van de slooplocatie schoon door deze te zeven. Zand en afval worden op die manier gescheiden en er hoeft geen grond te worden afgevoerd. Hierdoor zijn de transportkosten laag en wordt de slooplocatie schoon en netjes opgeleverd.

Asbest verwijderen door Revoort

Wil je asbest laten verwijderen? Ook daarvoor kun je bij Revoort terecht. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in asbestverwijdering op allerlei plekken binnen en buiten. Ze regelen de nodige vergunningen, de asbestmelding en zorgen dat het schadelijke materiaal veilig en volledig wordt verwijderd. Als je liever geen onnodige onrust in de je straat of buurt wilt veroorzaken, kan Revoort ook een anonieme asbestverwijdering verzorgen. Hierbij dragen de werkbussen en medewerkers van Revoort geen herkenbare bedrijfslogo’s, waardoor anderen niet hoeven te zien dat er bij jou asbest wordt verwijderd.